تماس با ما

 

آدرس دفتر مرکزی: بهارستان، ظهیرالاسلام، کوچه مسجد طالقانی، پلاک 3

آدرس شعبه 2: شهرری، رجائی جنوب، شهرک گلحصار، خیابان شهدا، بعد از مسکن مهر، مجتمع صنعتی والفجر، یاس 2، پلاک 11

ایمیل: kaviresabzprint91@yahoo.com

تلفکس: 33945900

تلفن دفتر: 33945923-021

تلفن کارخانه: 33530496-33530512-021

مسئول فروش: 09124897969 (رحمان آذری)

مسئول تولید: 09395569640 (امید امامی)

تلگرام: 09300914399

 

تماس با ما

 

آدرس دفتر مرکزی: بهارستان، ظهیرالاسلام، کوچه مسجد طالقانی، پلاک 3

آدرس شعبه 2: شهرری، رجائی جنوب، شهرک گلحصار، خیابان شهدا، بعد از مسکن مهر، مجتمع صنعتی والفجر، یاس 2، پلاک 11

ایمیل: kaviresabzprint91@yahoo.com

تلفکس: 33945900

تلفن دفتر: 33945923-021

تلفن کارخانه: 33530496-33530512-021

مسئول فروش: 09124897969 (رحمان آذری)

مسئول تولید: 09395569640 (امید امامی)

تلگرام: 09300914399