تذکر :
فیلد زیر فقط برای سفارش پاک های پستی عمومی تک رنگ هستند
برای سفارش پاک با طرح دلخواه و اطلاعت بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.
مسئول فروش: 09124897969 (رحمان آذری)
مسئول تولید: 09395569640 (امید امامی)
تلگرام: 09212258231
تلفن : 33530512-33530496
Slider
تذکر :
فیلد زیر فقط برای سفارش پاک های پستی عمومی تک رنگ هستند
برای سفارش پاک با طرح دلخواه و اطلاعت بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.
مسئول فروش: 09124897969 (رحمان آذری)
مسئول تولید: 09395569640 (امید امامی)
تلگرام: 09212258231
تلفن : 33530512 - 33530496
Slider
از آنجایی که پاکت های حبابدار در بسته های 25 تایی و پاکت های مشکی در بسته های 50 تایی عرضه می شود .لطفا در وارد کردن تعداد سفارش خود مضربی از 25 یا 50 را وارد کنید.
hobabafroz

سفارش پاکت

  • قیمت: 0 تومان