تذکر :
فیلد زیر فقط برای سفارش پاک های پستی عمومی تک رنگ هستند
برای سفارش پاک با طرح دلخواه و اطلاعت بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.
مسئول فروش: 09124897969 (رحمان آذری)
مسئول تولید: 09395569640 (امید امامی)
تلگرام: 09300914399 ( ثبت سفارش )
تلفن : 33945923-33945900
Slider
تذکر :
فیلد زیر فقط برای سفارش پاک های پستی عمومی تک رنگ هستند
برای سفارش پاک با طرح دلخواه و اطلاعت بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.
مسئول فروش: 09124897969 (رحمان آذری)
مسئول تولید: 09395569640 (امید امامی)
تلگرام: 09300914399
تلفن : 33945923 - 33945900
Slider
از آنجایی که پاکت های حبابدار در بسته های 25 تایی و پاکت های مشکی در بسته های 100 تایی عرضه می شود .لطفا در وارد کردن تعداد سفارش خود مضربی از 25 یا 100 را وارد کنید.
hobabafroz

سفارش پاکت

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.